Web

Advanced segments og filter i Google Analytics

9 November, 2010
filter

Illustrasjonsbilde: Filters av Pierre Andrews tilgjengelig under CC BY-NC-SA 2.0

 

Du har et nettsted med to undersider: eksempel.no/under og eksempel.no/over og vil ha statistikk for kun mittnettsted.no/under. I Google Analytics finnes det to måter å gjøre dette på, Advanced segments og Filters. De trekker ut statistikk på to forskjellige måter, Advanced segments viser besøk (visits) og Filters viser sidevisninger (pageviews).

Setter du opp et advanced segment for å vise kun sider fra eksempel.no/under og ekskluderer besøk fra eksempel.no/over, vil du likevel kunne se sider fra eksempel.no/over på statistikken din. Hvorfor? Fordi hver gang et besøk på siden din klikker seg fra /over til /under og omvendt, vil dette  bli telt med i samme sekvens. Et besøk er nemlig i Google Analytics definert som 30 minutter (dette kan justeres om du ønsker det). Det vil si at når besøket ditt på eksempel.no/under klikker seg videre inn på sider som ligger på eksempel.no/over , blir disse også vist i /under sin statistikk.

Filter i Google Analytics

Filters fungerer på en annen måte, og gir deg en “renere” statistikk. Siden filteret viser sidevisninger vil ikke andre sider fra et besøk bli “dratt over” i statistikken, slik som i Advanced segments. Men husk, skal du sette opp et filter er det første du må gjøre å kopiere profilen din. Lager du først et filter på en profil mister du den trafikken som Analytics filtrerer ut for alltid, derfor må du alltid beholde en profil uten noe filter på.

Illustrasjonsbilde: Filters av Pierre Andrews tilgjengelig under CC BY-NC-SA 2.0

You Might Also Like