E-læring

En bølge av digital læring

23 June, 2014

e-laering

Det regjeringsoppnevnte MOOC-utvalget har foreslått at staten årlig skal bruke opp mot 380 millioner på etterutdannelse av ansatte gjennom digitale kurs, blant annet vil de gi norske institusjoner tilgang til en egen nasjonal plattform.

MOOCs – Massive Online Open Courses, har blitt enormt populære de siste årene. Å legge ut gratis kurs tilgjengelig for alle på nett har blitt en måte for universiteter og høyskoler å profilere seg på. Det er omdømmebygging og posisjonering.

Surveys har vist at en sentral motivasjon for institusjoner til å utvikle MOOC-tilbud, er å bygge institusjonens merkevare. Mange svarer at de utvikler og tilbyr MOOC for å rekruttere studenter til sine campustilbud. – MOOC-utvalget

Man får vist at man er fremtidsrettet, hvilke fag man er gode på, og hvor dyktige forelesere man har. Det nyeste tilskuddet er EUs EMMA, The European Multiple MOOC Aggregator, som er et svar på de amerikanske universitetenes suksess med MOOCs.

Valg av plattform – lage egen eller velge eksisterende?

Det er interessant å lese utvalgets diskusjon om valg av plattform for norske MOOCs. Plattformen som velges kommer til å ha alt å si for hvordan satsningen på nettkurs kommer til å gå i Norge.

For norske universiteter og høyskoler vil det være problematisk å velge en plattform som det populære Coursera, både fordi Coursera først og fremst ønsker å knytte til seg internasjonalt anerkjente institusjoner, rettigheter og fordi Coursera er underlagt amerikansk lovgivning og dermed har sperret tilgangen for brukere fra Cuba, Sudan og Iran.

Et bedre alternativ er å gjøre som Frankrike, som har valgt å bruke den åpne kildekodeversjonen av edX. Da har man full kontroll på opphavsretten selv.

Utvalget konkluderer derfor med at man bør lage en felles, nasjonal plattform. Det tror jeg er lurt.

Det blir litt samme tankegangen som ligger bak apotekenes satning på Apokus. Selv om man er ulike kjeder og institusjoner ser man nytteverdien av å ha felles løsninger. Apokus lager e-læringskurs for ansatte i apotek, og har siden oppstarten for to år siden nå 50 kurs (hvert kurs på ca. 30 minutter) tilgjengelig. Hvis du er interessert i Apokus sitt arbeid, så ligger det et foredrag fra Farmasidagene 2013 om Apokus på Youtube.

Hvordan endrer teknologien synet på utdanning?

Det er ikke en direkte sammenheng mellom nye medier og ny pedagogikk, det går fint an å sette opp et videokamera og filme en forelesning som den er. Men det er blitt en økende forståelse at nye formater krever nye måter å presentere det på. Man må tilpasse forelesninger til video, hvor foreleser snakker direkte inn i kamera og har et mye strammere tidskjema enn normalt, fordi det å se et foredrag på video krever mer av deltakeren enn å sitte i klasserommet. Siden deltakerne har kortere oppmerksomhetsrom, må budskapet strammes inn.

Flipped classroom er også blitt populært, der man snur på synet på undervisning og hjemmelekser. Deltakerne ser forelesningene på video, og gjør oppgaver og diskuterer stoffet på samlingene.

Med video har man også mulighet til å ta med studentene ut fra klasserommet, en kan ha caser filmet i naturlige omgivelser eller en kan filme demonstrasjoner av for eksempel medisinsk utstyr. En kan også i større grad bruke gjesteforelesere, filme debatter og relevante hendelser.

Digital læring krever ny kompetanse fra lærestedene, både når det gjelder kommunikasjon på nett, grafisk design og video. Samtidig vil man åpne for økt samarbeid på tvers av institusjoner og land.

E-læring om e-læring

For deg som er ekstra interessert i digital læring så kommer det to MOOCs i september som vil være interessante:

NTNU lanserer Smart Læring, både som kurs som gir studiepoeng og som MOOC.

EMMA lanserer en MOOC om e-læring fra Open Universiteit Nederland.

You Might Also Like