E-læring, Kommunikasjon, Web

Innholdsstrategi: Å forstå communities

12 February, 2014

Oppsummering av uke 5 med Professor Randy Hlavac i MOOCen Content Strategy for Professionals: Engaging audiences for Your Organisation. Jeg tar dette kurset, og kommer til å dele notatene mine her på bloggen.

Community managers har blitt en ny yrkesgruppe (som lager egne communities) ettersom fokuset på sosiale medier har vokst innen marketing de siste årene. Communities er sosiale fellesskap på internett, for eksempel forum som Kvinneguiden eller grupper på Facebook eller Google+. De oppstår når folk er på jakt etter oppdaterte råd og hjelp fra eksperter eller noen med bedre/andre erfaringer. De kan grovt deles i to kategorier.

Interessefelleskap

Disse fellesskapene er drevet av innvendig motivasjon, og er permanente med stabile medlemmer. Medlemmene leter etter eksperter og meningsfeller som har de samme interessene som oss og kan hjelpe oss videre.

Disse fellesskapene gir oss ny og interessant informasjon om noe vi har et engasjement for, de involverer oss i diskusjoner, hører vår kunnskap og spiller videre på den, og er morsomme å engasjere seg i.

Hendelsesfellesskap

Dette er fellesskap som oppstår på grunn av at noe har skjedd, alt fra en naturkatastrofe til livsstilsendringer som at man skal pensjonere seg eller at man får barn. De er både drevet av innvendig og ekstern motivasjon. Det er permanente fellesskap, men med midlertidige medlemmer, som krever en annen type administrasjon. Er du community manager for et slikt fellesskap, så må du koordinere innholdet ditt til å passe tidslinjen for brukerne, men kan samtidig gjenbruke mye materiale fordi det vil være ukjent for nye medlemmer. Du må forstå syklusen som medlemmene går gjennom, og støtte den.

 Forstå brukerne av communities

Det å skulle lage og legge til rette for innhold i communities er veldig likt det å skape godt innhold for nettsider generelt. Du må forstå brukerene. Brukerne av communities har en oppgave de skal løse, og leter etter ekspertkunnskap. De vil være deltakende i å finne ut av problemet sitt. Communities er selvskapte og brukerne kan deles opp i ulike grupper. Den innerste kjernen er ekspertene, de som alle stoler på. Rundt dem er det flere innflytelsesrike medlemmer, typisk de med høy Klout-score: Bloggere, tvitrere, de som forteller andre om trender. Rundt dem igjen er den største gruppen, de forbipasserende.

Draumen for mange er å få publisert artikkelen sin i Science eller Nature, og i tillegg få redaksjonell omtale av forskinga. Ingen les artikkelen, for det er ingen som forstår han. – Jørn Hurum til Forskerforum.

Hvordan skape informasjonsrikt innhold som går viralt

Hvis du klarer å overtale communitiet til at innholdet ditt er spennende og enestående, så vil det gå viralt. Men hvordan klarer du det? Da må du hele tiden ha fokus på at brukeren trenger hjelp til å vite hva som er viktig i en komplisert og informasjonsrik verden. Du må forstå oppgaven de er på jakt etter å løse, identifisere hvilke temaer som er viktige og filtrere og fokusere budskapet for dem. Enkelt, men vanskelig.

Si at du for eksempel har en lang artikkel, eller et omfattende tema du vil informere om. Men selv om ideene dine er geniale, er det få som leser fagtidsskriftet hvor du fikk den på trykk. For å få spredd innholdet til flest mulig, så kan du dele det opp i spiselige biter, og siden verden er digital, bør du bruke multimedia. Del opp budskapet ditt i 2-3 videoer som du legger på Youtube (da kan andre embedde videoen din i sine artikler og bloggposter, slik nrk.no gjorde med videoen vi laget på jobben i denne artikkelen), og link til artikkelen eller nettsiden din. Skriv 5-6 bloggartikler, som oppsummerer ulike deler av budskapet ditt. Og spre det til de rette folkene. Husk at medlemmer i forum setter pris på ekspertise, og de liker også å diskutere. Å ha suksess med innhold i sosiale medier er å skape relevant innhold, på rett sted, riktig måte og til riktig tid. Og å måle resultatet, så klart.

“The world is digital, it is no longer just print.” – Professor Randy Hlavac

Tidligere notater fra dette kurset:

You Might Also Like