Kommunikasjon

Monomyten

23 November, 2012

Du trodde skriving handlet om kreativitet og nyskaping, sa du? Eller er du en av dem som klarer å gjette hva som skal skje når du ser film?

Joda, selv om gode historier krever kreativitet, så er det forbausende mange av dem som er skrevet etter mønster. Ett av mønstrene kalles monomyten. Monomyten ble etablert i boken The Hero with a Thousand Faces av Joseph John Campbell hvor han beskriver en standard oppskrift på en heltefortelling. George Lucas er kanskje den meste kjente, og var åpen på at han brukte monomyten når han skrev Star Wars:

“it came to me that there really was no modern use of mythology…so that’s when I started doing more strenuous research on fairy tales, folklore and mythology, and I started reading Joe’s books. Before that I hadn’t read any of Joe’s books…. It was very eerie because in reading The Hero with A Thousand Faces I began to realize that my first draft of Star Wars was following classical motifs” George Lucas

De typiske stegene for en helt (selv om de færreste historier inneholder alle stegene):

1. Fødsel. Ekstraordinære omstendigheter rundt opphav, fødsel og barndom.
2. Kallet. Helten blir kalt inn til handling av en ekstern handling eller person.
3. Hjelpere/Amulett: I den tidlige delen av resien vil helten ofte få hjelp fra en beskyttende figur. Denne gir også helten ofte en beskyttende amulett eller våpen.
4. Kryssing av en terskel: Før helten når eventyret må hun/han gå gjennom en ildprøve for å krysse over fra den vanlige verden til verden hvor eventyret befinner seg. Her er det gjerne en viktig kontrast mellom det kjente og lyse, og det ukjente og mørke.
5. Testen: Helten må gjennomgå en serie av tester. Dette er gjerne nedkjemping av monstre, krigere, naturkrefter, hekser, osv. Hver test viser hvor kapabel helten er, og bringer historien frem mot klimaks.
6. Hjelpere: Helten har ofte en hjelper eller flere som assisterer i testene og fungerer som loyal venn. Alternativt får helten en overnaturlig hjelper i eventyrverden som fyller denne funksjonen.
7. Den siste kampen/Klimaks: Dette er det kritiske momente i heltens reise, hvor det ofte er et endelig slag med et monster, en trollmann eller kriger som gir løsningen.
8. Flukt: Etter å ha gjennomført oppdraget returnerer helten til den vanlige verden. Hvis helten har gjort motstandere sinte ved å stjele et hjelpemiddel eller drept et monster er det mulig at returen må skje kjapt.
9. Retur: Helten returnerer tilbake til den vanlige verden. Dette kan skje på ulike måter, det kan være en gjenfødsel eller oppvåkning, eller være så enkelt som å komme ut fra en mørk hule. Det kan også være relativt ufrivillig, som å bli dratt tilbake av en kraft utenfra.
10. Belønningen: Objektet, kunnskapen eller velsignelsen som helten oppnådde gjennom eventyret blir nå brukt i den vanlige verden. Ofte er det noe som bygger opp eller helbreder, men det kan også definere heltens rolle i samfunnet.
11. Hjem: Helten kommer hjem med egenskapen til å gi belønningen til sin vanlige verden.

Her er teorien forklart med henvisning til ulike nyere filmer (litt ulike steg enn forklart på Berkeley sine nettsider):

You Might Also Like