Media

Usynlige linjer du ikke skal krysse?

22 June, 2012

Hvis du lager en kortfilm, eller har lyst til å begynne å lage historier med kamera, så er det noen regler det kan være lurt å vite om, for eksempel 180-gradersregelen. Filmer du en samtale så må du holde kamera på samme siden av den imaginære linjen din. Hvis du bryter denne regelen vil du få et reversert kutt, eller et hoppkutt (fritt oversatt fra engelsk: jump cut). Du kan for eksempel endre opp med å filme en person som ser ut som han eller hun skifter retning.

Det er mye aksebrudd ute og går, og når en har en film med mye kamerabevegelse så vil regelen omtrent falle litt bort. Men dette er klassikeren altså. OG, det er alltid lov å bryte regler, som for eksempel min store helt Jean Luc Godard gjør i A Bout de Souffle.

Trenger du mer generelle råd om å filme, se 10 tips som gir deg en bedre videosnutt

You Might Also Like